Avís Legal

Dades del Responsable

Li donem la benvinguda a AmicsdelaMuntanya i li informem que aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

AmicsdelaMuntanya com a responsables d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de AmicsdelaMuntanya inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, AmicsdelaMuntanya.com(“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal AmicsdelaMuntanya.com


Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat


Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb AmicsdelaMuntanya. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris. 


En la utilització de la web, AmicsdelaMuntanya, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de AmicsdelaMuntanya o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal AmicsdelaMuntanya.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant AmicsdelaMuntanya no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinària) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.


Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar i de referenciar productes i/o serveis i/o infoproductes. En aquests últims casos, aquesta sol·licitud serà remesa a tercers, com són:
La informació que apareguin en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa AmicsdelaMuntanya, SL. no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de AmicsdelaMuntanya que lògicament no serà responsable que, una vegada donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. L’usuari sap i accepta que AmicsdelaMuntanya únicament actua com a llit o mitjà publicitari i que per tant no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.


Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a AmicsdelaMuntanya poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a AmicsdelaMuntanya, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i AmicsdelaMuntanya utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.


Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AmicsdelaMuntanya. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AmicsdelaMuntanya.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a AmicsdelaMuntanya indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.


Enllaços externs

Les pàgines de la web AmicsdelaMuntanya proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:

 • Recursos
 • Contingut d’altres blogs


L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. No es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als usuaris a revisar detalladament les polítiques de privadesa dels enllaços d’afiliat.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal AmicsdelaMuntanya.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita d’AmicsdelaMuntanya. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AmicsdelaMuntanya i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de AmicsdelaMuntanya dels seus continguts o serveis.


Exclusió de garanties i responsable

AmicsdelaMuntanya no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web


Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions entri amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’Espanya i als jutjats i tribunals de Tarragona.


Contacte


En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal AmicsdelaMuntanya.com per favor dirigeixi’s a [email protected]

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 06/09/2022.